Matemaatika sõnarägastik

Share

Instructions | Edit | Answer Key

A X K J T E O I I Y D E K D C K F B F Q
S L W A I Z E B W E A W O N M F N V E H
U X E K V D W P I G M Q R O I H S H Q P
B E S Q S O N N V I Y D D O R M F S Y Ü
W Z M M L I G A B I D A I I Ö K A T W S
S O Y L B T A S R L Y S N S Ö K M X H T
G R A A F I K T D R N O A T P Z S C U R
B P G P D I K E E A Õ L A K K K I A L Ö
K P B F Q X P N M A G V T N Ü O R H K Ö
J P T U C V W D K E Y O T U L L P Ü N P
F V K N G A Z A I N H A E F I M T P U T
V O O K M K L M I I A F L R K N S E R A
R G N T O U B I L L E K J A Q U Ü R K H
U R S S J S G N S Y Z E E A M R P B R U
J M T I X B D E K C W S S E B K Y O N K
G V A O C N Y F Ü Y G L T N A N K O O A
O W N O X H E L V G I F I I P E U L K S
J U T N V O O L F D Q T K L M W K K C H
R O M B V F E T Y I D J H M N J Y K E O
I I R Y B E O D T A Q M O O A A T D J P
graafik võrrand kordinaatteljestik funktsioon lineaarfunktsioon
lineaarliige konstant hüperbool astendamine romb
rööpkülik hulknurk üksliikmed püströöptahukas kolmnurkne
püstprisma