matemaatika

Share

Instructions | Edit | Answer Key

U P Z Z X Q H I L O L X I Q T O Y S C U
K A Y J K Q F S J V I H Y N Z A N Y Z D
Z L Z Y N G T L M Õ F M G G N S U H N I
P A A V Õ R R E T R G K X A Z O I O Z L
I D L M S Z E Z R D S A C M B T O N G A
N N A O C D R S S E D X U P R J B J Y A
N I D R V L X U C T F T I V D G G H D N
A P N D Q K B T W E H X T R K F I H D O
L S I Q R H P P D G U U U V A J H Z L G
A I P E Q A Q Õ J U J M L K M H P T Ä A
O Ä G R B T O W H R B T X K J O E A H I
T T L R Q I O T P I E J W J N L K G I D
U Q Ü Ö O H K A L E O K Õ R G U S D S O
S Q K Ö G Õ M U G M S M Y J C Z R Y K P
B I V P S P P Z M Q G P A K T W K K Ü S
Q S Q K M V Y S V E Z S P D R O F M L R
T U I Ü M T K H W W R N B C U H J B J B
G L F L N X M V H T O B J I G S X D E B
I A T I N W H A C Y N T Y N X A G P D X
V N Z K J L H X W D H T I O K B Q D E B
Võrdetegur Võrre põhiomadus põhitahk kumer
hulknurk murdjoon rööpkülik diagonaalid lähisküljed
kõrgus alus pinnalaotus täispindala külgpindala