Matemaatilised mõisted

Share

Instructions | Edit | Answer Key

N D U Y R G A W V G O E W E E S L W K W
E W U R Z I C B O E K A M E V B D Z R V
Y X F Q Y G F M K D X V N V S Y B O I T
V N G Z X O R W S M N Y U L K U K J O B
N S Q Z K Z X R U U M A L A S G K R C G
O D J Q I F V F W Z P C O J O W V Ö N F
P Ü S T R Ö Ö P T A H U K A S M O Ö L D
T G B W Y G D Y F O M K O J H F K P Y S
P R O T S E N D I P U N K T Z Z O K Q Ü
U F A H U U B O S O L G F I H I G Ü J K
P I N N A L A O T U S P O H L B T L J S
P Õ H I T A H K L E Q B D P R O M I L L
Z R V P Õ H I S E R V W W I N J V K J I
L L P A P W U Z E Y D P E R I E Y Q U I
U O L I N E A A R F U N K T S I O O N K
R A T S I O N A A L A R V U D S I Q F M
G C P Ü S T P R I S M A M H K F C X I E
H U L K N U R K B P X V Õ R R E I W X D
F U N K T S I O O N V K Z Y E N J D D G
P Ü S T R Ö Ö P T A H U K A S F U S M M
püstprisma rööpkülik lineaarfunktsioon püströöptahukas üksliikmed
ratsionaalarvud promill protsendipunkt funktsioon hulknurk
põhiserv võrre püströöptahukas põhitahk pinnalaotus
ruumala