Mõisted

Share

Instructions | Edit | Answer Key

J T C T K I K F S N S P C V X R A Y W H I A G H X X N R W D
W B P D B M H N Z C D Y V T Y J G N G U F P D Z R O M B Q S
G J T C M Z I J Q T E Q K B Y Z F O H W D S Y W J Q Z N Y Y
U A S O A C E B V K O F S B C Y K G B H I R R Q R G N O X D
F X R Ö Ö P K Ü L I K W Z L P I N N A L A O T U S H I E M P
U M A R X C D N Q M F I M B L G G Q D P G X Y S M U Z M L K
I Q V A H I K F F Q B T O D O X O S O A O J T Y O L J S F W
H Y Y Y F I G W H K L K A W V K A E H L N I P I D K A C N L
G N J D A T E W X M K C U Z S H D A N U A C P D N N R J D Z
S L T G Y Y F O N P W N V C W C H A J S A O X P R U X H J P
B Q E Z F T Q T K Ü P Z Z N P C J I F U L J P T C R S G Q Q
Y L Q M S O P V Ü S T P Z K J Z X V D R I I R A U K V M O E
D C X C G I G C L T D G H J V O I S Y U D W Q N L F O Z K Z
M Q P Y O G F B G P D T Ä I S P I N D A L A C G F G Z F L W
P G H M H G X U P R L B I U Z O E U T Y Z Y Q V J G H U I K
A F V S O M K B I I K E L K E T G C Q A C U H B F Y S A N W
B H Y C R V I I N S B X O H R N Q Q Y Y I L R O R Q G E K M
R E N D Q N I B D M L X Y Q L W L Ä H I S N U R G A D P A L
Q B N Q Q T A K A A D B J E O F N W E Q X C I O Q N E W Y W
O C G P F V K H L Y H U X S L V B E C D O Y A R V T E L G P
P X K F H F N A A M C T H X X I P N W O K O Q W C V D U B J
N H J F U T Y H V L W X X A R J M X I A V M B G O Y S E S O
R A T S I O N A A L A R V U D P Ü S T R Ö Ö P T A H U K A S
I G A B R W E J O I H D R U V K S V Q E V K O A Z T Q Õ G K
O V V D V I E C X X Z U J E K H Q C V B D N Y O B B N R C H
R U U M A L A G H H Z E R Q W I I R Z V A D E U V J F G F R
T O X J R P X M P C S W P L D E Y L Z G G J G S O S P U F M
C W V Z O T X Q Z G T B I W R B H O E N Z W L J N N E S N H
M F H Q F C S D Q S G F F L T D C K C M Z D A R U W P J N N
N V J P V V A S T A S K Ü L J E D M L W U M B J I M X E Z P
ratsionaalarvud arvtelg püstprisma püströöptahukas külgpindala
täispindala kõrgus alus ruumala pinnalaotus
romb diagonaalid rööpkülik vastasküljed lähisnurgad
hulknurk