Sõnarästik

Share

Instructions | Edit | Answer Key

V Z S Z Q D Z H Q N Y X L Z X M E K O K
S N S I K J U M P I U P J S U B Y B A I
Q E E D Q N U R N X Ü U J M W M Y E U F
K C J M E N T Ä I S P I N D A L A V C H
Z O T F W I C R T I O Y C M B Q K A Q T
S E I V W Y Z P Z Z F P A D N S I S Z Y
A T A B M I R D V R U R L D S I L T A N
K A J I R I N Y G J V U A O E O Ü A Q T
U F Q K S D G S R L Õ U D J R Z K S Q C
H A N M Y E Z T B R R M N I R S P N B S
A S A M F M F I R Y R A I P Õ E Ö U H K
T T K L B K S D T J A L P W V P Ö R Z J
P E M P T I I Z T S N A G W M O R G H S
Ö N A H J I T Y M D D M L U V I O A Q V
Ö D C G Y L A K P D J V Ü P S A U D G B
R A D A I K G A V N N Y K X P T Q L I G
T M O T Z I A G K F E E E M F A U J Q H
S I M E Z S J D S K R X L M S M Z C O F
Ü N W L V K E H U L K T A H U K A S D D
P E I G Q Ü S L H L Ä H I S N U R G A D
rööpkülik lähisnurgad vastasnurgad püstprisma hulktahukas
ruumala külgpindala täispindala püströöptahukas üksikliikmed
astendamine jagatis telg võrrand võrre