Pojmovi

Share

Instructions | Edit | Answer Key

E J H D G M B R O N H I T I S P O L E N
G W H F S Y X P H C J D R Ž I C E H S L
A S T M A R D H W L H I I F M S T E X I
K S C X G R K L J A N I Z D I S A J T Z
E O P P F F N U I U D I S A J Y N X B Y
N I K O T I N F S R N W E O H M B V B O
K G N P V H R B A L V E O L A L P Y E K
S F P R O Z C O H M E H X A L G C L K R
E M I N A C G R I P H W C Q H T C M A B
D I S A N J E R T T Z Q F S F R R U W S
D R J F M D Y F A L E R G I J A M J C U
R W G T K E Y P I L W J C E A H O K L F
P L U Ć A D U Š N I K P Z D Y H X C G G
B F T E D G C H G I Q Q A S U K J Z G N
V J T U B E R K U L O Z A N D H G N Y Z
H E O F A D Y X L I X J Z K G R U D N I
W J F N U F D I J A R A G M A C J X N A
Ć E L I J S K O D I S A N J E Z J M V L
G L A S N E P L U Ć N O U G N B Z N T L
R N E P M D E C Q I M U N I T E T K O Š
tuberkuloza grip bronhitis astma alergija
grkljan nikotin dijaragma alveola pluća
imunitet glasne žice ćelijsko disanje
plućno disanje dušnik grudni koš
polen udisaj izdisaj