Posjednja večera

Share

Instructions | Edit | Answer Key

P Z C Q D L N A L T
C E J N A R P P F K
I S U S M U G O N A
K V A B U J L S K T
Ž R T V E N A T G R
C L U X E G J O O V
G A V H F Z Q L Z T
V I N O U E O I B E
S M E Z L J W M A Č
Z H U Q O P H T K H
apostoli četvrtak žrtvena gozba Isus
ljubav Savez kruh vino pranje
nogu