Posjednja večera

Share

Instructions | Edit | Answer Key

C Y O X N E M Y L H V C P V V R P C F O
H S M V E T T B J P B A R U L H C X A E
Z Q E M U L W A J Q K K K O F V V Y E T
Q H U E H R K L S Y L E C Z K N G R A F
E L A L A R D W S M U R C F E Q C T B I
V Z Q X R V Q X P Y N P U G V I K K Z Q
N V X A I W W K R L R J V F S P Z U O Q
W D P K S F W R V V T M J U O Q E T G V
E E O R T F F S N Z O P S H V A B U J L
Z E D U I U D B B I G H L Č F V Z V B V
V P X H J S A H E K L C E G V C O V A C
J B C Z A S O O L Q H T X L C J C Z N S
A B O S Z Y V W I P V Y B I N Q V N H D
Q P B E X E E A V R N O G U N M Y P P K
T Q O K H S V I T M M G W E E H Z R N Z
A K V S K Z N A A M D U Y G D O W A H Z
P T B H T O K O S G N Y M Y A D U N F R
S T W V F O J J Q L W J J R O I X J W P
C N S Z I N L K W R N G O H P H Y E W E
U B V U R P I I U Ž R T V E N A D C W K
apostoli četvrtak žrtvena gozba Isus
ljubav Savez kruh vino euharistija
pranje nogu