muusika

Share

Instructions | Edit | Answer Key

Z P R E Z Y G I U F P F Z N O O T K T O
M B A U X M N G G Z G D M B W F A I E K
E A O F F P Q V D K M U R N X X Z L R T
L M O D P S N H H O Y F L J D J K Q V A
O R M N B A S S I V Õ T I Y Y C L O E A
O A P K A H E K S A N D I K N O O T P V
D N D O R N N F X M R G Y H S M S B A P
I A S Z O F Z L Q F Q I K V U X P Z U Õ
A O N Q J L V N R U K K X I T Y O V S H
E V J Y G P N U M D P K X I E T O S T I
S R W R S W K O J F W D I U M A K U E V
U W O G T R I O O L X J P L I K N T R Ä
Z L S F C S L B R T Q U W I N T Ü L V L
U W P K L A V I A T U U R V T I S Ä E T
L Z K P N L A M T S B R W Õ H M B V N U
Z B A T W R Y W P A Q Ü K T Ä Õ K I O S
N U A W A B U H T P Z T V I T Õ N L O Z
R X Z N C F T I B C P M M Q W T P E T I
T A U O Z S U Q L A E F C V Q K A H Q S
K E S C Y B T G N V E E R A N D N O O T
tervenoot poolnoot veerandnoot kaheksandiknoot tervepaus
taktimõõt triool sünkoop klaviatuur oktaav
viiulivõti bassivõti tähtnimetus meloodia rütm
paus helivältus põhivältus noot