Leia 14 elektriteemaga seotud sõna

Share

Instructions | Edit | Answer Key

A R B L K N E G A T I I V N E F A C G X
J F V O M K S L Z L X E N C W A V F E L
T I A Z G N U G E D O W S M R N T R K V
J V T Q W M O W Q N G C M J T Z E Y Q H
L H W X X X B Y M O J O O Y K X N G B G
R Ü B A E S H T T K Q T Q J A S V J H E
H E L A G G Z E P D C H P S A E I U T L
Y C R I N S H J O S W U P A A G I H N E
H I H E T A Z B M O L J T I M N T T D K
C F A X U I F J G J L I M W Q I I M M T
S L R E T K E L E E D R Õ Õ H R S E A R
R E N I I L U H Õ S G T U L I U O D A I
J T Q A I Q B V O Q G K S E J L P Q J P
H A P R E W A L H E M E B G G O X B I I
A F E U R C F U R T N L Z T L O U N R R
C Z R L A Y Q D F L M E N O O V E U T N
O J R M T D Z X T D B X P U W F W P K X
N B B W A S A K I L L A U L O O V Z E R
L U H B P Y C V K U L C S V F J P X L M
W U Y K X Q J E L E K T R I V O O L E W
patarei vooluring positiivne laeng negatiivne
elektripirn hõõrdeelekter elektrivool vooluallikas elektrijaam
juhtmed lüliti elektrijuht õhuliin