Mõisted pt 21-26

Share

Instructions | Edit | Answer Key

S Q P N D H W O K V F R Q S D I N W J P
D J Z E G Z K V A C T E H B M I C M L K
W B Q U D X N V T H A L H N U I R Z L H
B F O I I N E A E I B I U D R I Z O R G
C D C Z S B V F D G N I S X P P A T T F
K A R D I N A L R I E K V N A H V L Y B
W C V M F V N S A F J V M A S L W R N M
W V R Q A D I Q A E F I K G K A P C S H
Q W H Y Z R G Y L N U A T F E A G M K A
O R D U Y A H J P J U H B I E T M R A Y
B R P U H A S T U S T U L I S R G P B S
A A O O G I N K V I S I T S I O O N T T
I B B M M Y E A O W D D F F L P O D I N
R O F T A S A K R A M E N T V X T A S E
U A B O W A A V Z K K V S H O G I A S G
U L H H V G N J I T E K T F A M B S Z L
K R K T S Ö L I B A A T N G R R N S F U
T O O M K A P I I T E L S Z J T E A U D
T O N S U U R D S Q Y Q W E Z Y F F Q N
I I U W T S P Ü H A K O D K R L V R U I
romaani gooti fassaad portaal abt
abtiss askees ordu indulgents reliikvia
pühak sakrament patt puhastustuli ketser
inkvisitsioon kuuria kardinal toomkapiitel tsölibaat
tonsuur katedraal