Veetaimed ja veeloomad

Share

Instructions | Edit | Answer Key

W N P Z Y T A B V H S J J B I T F Y C I
T V E S I H A R K D E L F I I N I W P K
X S H L D E E S I N I K A E L P A R T I
O T T V N A E R U K A J A K A S U M L L
D S M R E O G A L I K J B N L Q L L C U
N E B Y Q S A C U R A L N P Z E E A R X
I L M J Y H I L R J M E I E S O M T V W
L K Ü H M N O K K L U I K D E Z H M F H
Ä N P T I Z G S U Z H A L L H Ü L J E S
Ä R J U H I C S T P R G V K Q W I J D L
J P E G K D G U T O P V E S I R O O S P
P N V Q V S Ä R J E S I L M T S L D I P
J Õ G I K Õ Õ L U S L E H T I V A L Z E
B L A T I K A S H X B W Q N E H L R Z J
V S U K S L W L G V H I I S V I L D J W
G A S A A R M A S L F V I E R B L J Y S
U R D I W N B E T J A K N O O S J T E B
A B H S N F R S C A A L O H P Q K U Z R
H O A E I P A D L T U G K O R M O R A N
N K Q L H U G H K K Z N B E C E U X F P
vesikatk jõgikõõlusleht vesiroos pilliroog särjesilm
kaisel vesikupp lemmel vesihark kobras
saarmas hallhüljes sinivaal delfiin sinikaelpart
kormoran jäälind naerukajakas kühmnokkluik ahven
haug ogalik lest latikas kilu