kosmos 1

Share

Instructions | Edit | Answer Key

G W I A Z D A W I E C Z O R N A P J S U
O R B I T A T M O S F E R A M Z Y Ą P L
P L A N E T A S K A L I S T A I E D A V
U K Ł A D P L A N E T A R N Y E Q R D P
K Ś L A D Y W O D Y M O Y M Y M K O A L
A L F I U F U E A I U T W L W I O R J A
M B Z G L B X T Q X S K A Ł Y A S K Ą N
I S Y W Z T N Z C C U K U U A Y M T C E
E U K Ł A D S Ł O N E C Z N Y F O B A T
N B Q X W W S Z E C H Ś W I A T S G G A
I D W U T L E N E K W Ę G L A W Q A W P
E L O H I H G B E S C K W C J B L L I V
V A T D Q K S W L L J F U Q S A H A A P
Y T C I A Ł A N I E B I E S K I E K Z U
D D R N V W T N A U K O W C Y T X T D S
D O L I N A E B A D A C Z E I L E Y A T
Ż E L A Z O L K S I Ę Ż Y C Q E Y K N Y
P W J P O W I E R Z C H N I A N B A Q N
L U W W O T T S T E L E S K O P Z M D I
T H Q Z A M Y D R O G A M L E C Z N A A
wszechświat kosmos satelity galaktyka naukowcy
badacze DrogaMleczna ciałaniebieskie księżyc teleskop
spadającagwiazda planeta kamienie skały powierzchnia
UkładSłoneczny jądro orbita układplanetarny tlen
GwiazdaWieczorna planetaskalista Ziemia dwutlenekwęgla dolina
atmosfera żelazo śladywody pustynia