Naturfag

Share

Instructions | Edit | Answer Key

V M T A N S N A G S T I M W Q
Z W P Z D N I V V K I Z Q A T
O G H F K Q O U Z N Z W I R D
O Z R V V M K O D C Q R S X E
Z K G R B I S O L E R E Y B K
I N J C Z H Q Y V Z E Y R H K
Q V Z P S X H T U K S T W D H
U I T V U D O K K C C K Å U Å
L W P V D R R Y G W Q J T L R
L B U N N U L L I U T E S D D
F S M L E M E N Å R S N E N G
I S J H M E K V K S D L L F N
B T I Y I P B K L B G J B J R
E J N Q N D A S W P C E H O E
R B A W V L M Q I W B N Y D S
Dekkhår Dokk Åtsel Ullfiber Isolere
Lemenår Bunnull