Naturfag

Share

Instructions | Edit | Answer Key

D M X Y G S B B I R V U L L F I B E R B
E W Q J G W O H O T D J U B W X B I P U
K D B N T H O L U Z W G M I K Y M Q C N
K F R V D W V E T T A S L Z K O M C R N
H X M G R H E M I M K M R T Z O U D J U
Å B Z O G R P E R S T F H B X G W I Y L
R Y L M I Z L N G B L J P S O T I U G L
D W G P B Q V Å F S W E A W W X R Q I W
Z R T D H H W R Z M S G Å T S E L F T V
E V N J N M O I A W F T K L C C L J Q M
O P N W T B B O U F J C B V D T H O A T
Z U T N W L I P E O S J C N X X E Q I Z
Y H Y C K T L O P U I J P I T J Q N S U
Z M R I W G S W E T V F G F A L P I O L
B X B S I F F S D B O R Y T C L E M L J
Q E I P G X G F R N N S R J G D E E E E
K V B G S U B A W B M M D V U Q X B R O
T E F X M M G M N L F Z C V C N T P E M
D O K K K Y B C T R I L E H B L F H F F
T D F J M A W S R Z Y A Y J D Z V M P J
Dekkhår Dokk Åtsel Ullfiber Isolere
Lemenår Bunnull