Teadusring

Share

Instructions | Edit | Answer Key

T F O M B Z C U X B Z W V N K X U R A E
K B Q A W S J J P W V L M L T W S X Y O
D D U D I Y Q K Ä L B W K V Q I P O V V
D Z V Q F H B J O Ä E N M Y G O N B S E
S M P N R P T I H E D U S M I Z J T U E
L O L Q V K R Q P F N B D W N J Y Y Q A
S A G N K M W G J F L Z U B Q V W U U U
I I H W O G A Q S M Z O N F D P L P V R
L B D I V N L Y Y K X E T H V V O V L Q
F P E P X B C Q D C N K L P R T S G U B
P T K O M S Z F M T K Z O P U G Q D M L
S U E W X J M L T D I H N V R Y I C I Q
A D V E S I K I X D U W Z S I V K I Z O
E E X O B G F W E F K P V L W K H E H T
M M U D Z Y J V Q M S G B I Y K J R D P
F E A Q J F A X K I N I S E V D E O C X
F D H S E V R G U L Y Q U X P B O Q H U
W A W O B M T L C L D K C Y L E C A E J
U S U L G N I R E E V U H Y T O T P Z H
C J Z Y K J Y X K I N P A H M N Y L S N
Vesi Jää Hapnik Vesinik Veeringlus
Tint Tihedus Lumi Sademed Veeaur