Istočni raskol - nastanak pravoslavne vjere

Share

Instructions | Edit | Answer Key

P A T R I J A R S I L P C K E
V F O Z A R W D V A I M B F N
N J X L P M A M T P T A I F S
E E B U J R H I V R U O S M K
B J Z A G A N P T A R L K Q N
J I T I L S H B Q V G U U M O
F R R N K O A I W O I B P K R
O A G I A B K A M S J M I O I
C L R L Z Z U I P L A A L T M
I U Č F A M I L N A Y T O S M
J R K D P S F B A V P S K I N
E E I G A A T H P L V I S B E
I C M V D N D Y N J M I A I Z
F I L I O Q U E S E E K R B W
R L O P O N I T N A T S N O K
pravoslavlje istok zapad bizant raskol
papa rim carigrad konstantinopol istambul
patrijarsi biskupi liturgija latinski grčki
Focije Nikola Filioque Mihajlo Cerularije
bula