Abrahamova vjera u Božju svemoć

Share

Instructions | Edit | Answer Key

K D Y V E A B R A H A M J P B I T K F B
C F O O J N H U Q U Z O R Y E T J A H B
N I G A E Č U D O O Č I N S T V O N Q T
I P X A J E G T U T W M V S N S H A T D
U I U I S O J J X Ć C J B L R V U Ć T B
P D T G Z H G V P O U Z D A N J E E Q Q
U M T E V A P X B S E G E R M F S B H Q
N K F H G V K B F L J N O M C A R O Ć O
E A O S O B A C R S G U Z M L W S G O B
U S D X C T Z E J N A V O R E J V E M E
U E P A M O N O T E I Z A M V V A L J Ć
C J J L O V T S M O T O P V R J S H P A
Z I E D Z E J I V Z X J S Z M Z E C P N
X P S G Z R O Đ E N J E L D Z J Z R H J
C C C O S T A R O S T Y J H J M D F A E
vjerovanje monoteizam Abraham JHVH JA
JESAM vjera pouzdanje svemoguć očinstvo
uzor nada Bog je osoba
moć Izak rođenje potomstvo obećanje
zvijezde pijesak Obećana zemlja starost
čudo