PRVE CIVILIZACIJE - PONAVLJANJE

Share

Instructions | Edit | Answer Key

R M H H D P I Y A L C T J B G T M G W H
A U N X B T E T K C G N E J A L Y V S X
Z L D E O P C N M L O J Q T K E X O A M
H A S U R I P A P M N B P N I A T T J B
B J H Z A A L T A A N T E B A F L A I Z
Q W T E A E I H R O I D T N Y W S T T I
A O Z O R E K I L B J I M N P D V X S G
C Z I E S N C I V Y D E L T A P G N A U
Z I M U A I B A P T O L S J E Q F V N R
N U R T F A O C J H A M U R A B I J I A
S O U I B I Z W H B T N G Q G Y G S D T
H T M I B U I B A L Z A M I R A N J E N
S U T I R F R C S S M A D I M A R I P M
M F T X Š A I T Z E T C W N R X D J Y T
J M F Z Y T S X N L C N W Y O M E G R L
L B F X Z U A A M E Z O P O T A M I J A
U F I L K W T R Q S E Z M A R X R W E H
A A J K M H C P J Y B Y T E H E D A Q P
E I F I L G O R E J I H B U G I U I F B
H D T T H S M N I H E Q F V B M L A B O
HAMURABI ZIGURAT HIJEROGLIFI ALFABET PAPIRUS
PERGAMENA IŠTAR FARAON DINASTIJA PIRAMIDA
HORUS OZIRIS BALZAMIRANJE MUMIFICIRANJE DELTA
RAMZES TUTANKHAMON SUMER BABILON MEZOPOTAMIJA