vesi

Share

Instructions | Edit | Answer Key

I C A O R F I Z J N B U U L P K J I X K
H F U B L O Z S R B B E N I M E E K L V
I R K E V C F I Y I F O O Z I B I T E U
S G M T Y K O B T V V T I H E D U S D N
E V D A P Ö Ö R E E T D U A R V C K E B
V A C K O N D E N S E E R U M I N E V S
R A M C C A A I Q Y A I Z V E E A U R U
G F L G G T M S E V L E H E M U L M R L
A J P L G A V C B U S W H P U W E T D A
A N Z H L H G A U R U S T U M I N E V M
S Y K O Z K F M J D R Z D C M I N U Z I
I D O S Q E R N E F J Q N E I Q H B V N
L V P K R D S U V E N I P D N I P L X E
I H B I R J V J J Ä Ä T U M I N E S C B
N S A A L K I D A A R K O E G B Z L W U
E X Z U V V K A S T E L S I T A M R Ä H
G T V J Ä Ä Q E N I M U D L E E V Q R X
S U B L L W W E W Y Z W V N H D S S J Y
J J T T M F J M I H J X U R C Y L K N T
C F S N T O O N H F Q K L I U G R S C S
aurustumine voolamine kondenseerumine veeldumine tahke
vedel sulamine härmatis kaste pindpinevus
lumehelves gaasiline jää keemine veeaur
jäätumine vesi kraadiklaas raudteerööpad tihedus