Nõmme- ja palumetsa taimed ja loomad

Share

Instructions | Edit | Answer Key

V S H S M E K V Y H F N U U A Z Q B P L E K L W I
E K S R F B X C S Q E S Z K D Q V X U M K C Z K D
S I N I K A S M A B Q E K U U S K M Ä G E R Y K E
V I Y L H Z T U K I L B M A S A R D Õ P _ I P L A
O L I V T K H S A K U L A P _ K H E _ L H O P I S
L U S D Z U P T S A N A K E S I S T E M R S H A A
K M X Q S V S R R L S E N Ä J E G L A V X V S K K
I V I Q P O F Ä Ä P C Q D L G V T H E M Ä N D O I
G O K R D U P H K A J A T S I R O K U U P C E O T
U Z H A C M Y N I R H K K U K E S I S T E M N S S
V L P I J J R U N V R Õ K O Ä K _ I D N A L S I U
V W I C Z O O A N K A N A R B I K R U I K S T E M
L O Q I I S S R Ä E E K Q Q S Y W N X T R U G Z R
H H F R X T H L M C I L W A E N Q K I T O Z J L E
V Q S A K I S E E L X R V N P A R M E H V H L R P
männikärsakas musträhn metsisekukk metsisekana metskiur
valgejänes mäger mänd kuusk mustikas
sookail kanarbik alpi_põdrasamblik islandi_käokõrv leesikas
pohl_ehk_palukas sinikas puukoristaja