POTROŠNJA

Share

Instructions | Edit | Answer Key

G K C E G H W M L O J A L N I P O T R O Š A Č I V
R X G X O K P T X D K I Z D J Y C H I X S F X C E
L M O Z L N O V A C R L F P M Y U J O P R I K T L
Y I K L A J C D C P S W O H Y Z J W R R E Č H D I
Q Č Z O D A H I N F O R M A C I J E S S L A I H Č
P A R G O A U V Q B G A E B M Č T L D L A Š J G I
N Š L V R I J E M E E X U A D A G K Z L T O N L N
P O O L F V D C Q M C B P K Y Š E V L X I R Š G A
S R K G K Z M B W A F X C X K O X E H G V T O I D
W T F X H C V Z A Z A V C U T R C N W I N O R Z O
O O V X C P I S I M N X J E S T K B N Z I P T V H
A P S O L U T N I N E P O T R O Š A Č I N I O E O
K I M A L I P O T R O Š A Č I P R L D D E N P L T
K N W R M X J O U G Z Y I L V I W N F P P L T I K
P E X A A O M T T M Z O K P M N P W F O O A S K A
W M X O D F L P N R D X J E A R Z K X T T T O I H
N E L O J A L N I P O T R O Š A Č I P R R S N P S
L R W S S R P E S E A Š C D R V U H G E O B O O N
A V Y W Q F C I J E N A N H Z T C N Y B Š Z L T X
A O N P K A Z P O G Y L E J G S D T Y E A Y K R Q
E P P K K L W T N I C W Y E A B G K Q K Č S S O K
S R E D N J I P O T R O Š A Č I C Q S A I Q H Š E
B O W P Z H P J P G T J Z F V V G X B Y J G O A J
R A S P O L O Ž I V O S T P R O I Z V O D A A Č P
P R I H K B L X D X C J S L B O F R C C M L V I G
POTROŠNJA APSOLUTNINEPOTROŠAČI RELATIVNINEPOTROŠAČI STVARNIPOTROŠAČI CIJENA
POTREBE STALNIPOTROŠAČI POVREMENIPOTROŠAČI SKLONOSTPOTROŠNJI VRIJEME
LOJALNIPOTROŠAČI NELOJALNIPOTROŠAČI VELIČINADOHOTKA NOVAC VELIKIPOTROŠAČI
SREDNJIPOTROŠAČI MALIPOTROŠAČI RASPOLOŽIVOSTPROIZVODA INFORMACIJE