Kuud ja nädalapäevad

Share

Instructions | Edit | Answer Key

M B E T K G W J J Q Q Z B Y T N W P P M
A Z G B T K Y H E K Z A C C V L O U Ü G
L L Y T V K V W V O L V Z Y E A P Z H U
W C J B R C K X L L T Z F X Ä A F X A C
O T Y Q E E K K J M R V M M P J I C P S
U M S I B B E E W A X P T X S P U P Ä G
D Z A C M I H Y D P T J V N A I F L E L
G M V F E B J M C Ä C E P L M U W R V O
H S B J T P U X N E U M I U S Z Y U M K
S G Y A P Q U Q Z V D R L S E M A I T T
E A R A E H L Z Z W S E L N I O C I O O
Y Y E N S I I F I K V B I N P P U X C O
B R B U G R C S B O L M R E L O Ä M D B
H A M A O S E M Y D A E P L H T F E H E
A U E R B U G E C A U V A J J E L D V R
M R S M Ä R T S D U P O Z A U E P Q F E
V B T A Y W K K I E Ä N O P U Y L Z A A
C E E R T R X Y H E E N F Ä N Y A N I A
T E D O W F P S S H V F Z E I R L B U J
G V E X F N W U J P I J T V A U G U S T
esmaspäev teisipäev kolmapäev neljapäev reede
laupäev pühapäev jaanuar veebruar märts
aprill mai juuni juuli august
september oktoober november detsember