Leia tegusõnad ja nimisõnad

Share

Instructions | Edit | Answer Key

M Z K L H R H T L I P Z P T E S U D O K
R A A M H A B M A L Q A B M X F R D M J
N Y S T Q Ü V H M O M L O E B O Z O D T
V D D V K T P N E O A A Y U O C J Y A W
Y C I V G I V P Ä T S U J M Y P S H E Z
Z F K F J B N A A U I X A A H P P N N E
G A Y P W Y O P A B B B R D B Q W H S O
Y Q P U P H S M P T H P R Z A R D S T D
U H P F G C U E L T A X S H T U Z Y A X
T G V Q M M I I L G C B F K U Y A Y I B
Q E B N S L Ä K U W F F P N J P K O I F
F O Q F O S U N W J M Y L V R R C Z L R
P G V U K Q Y P G D F A R U I Y N O P B
G J N T T R X E B I P K M G K U C W M O
C Y C C F Z I S V S B V N U Z F L L U L
U D N D I C C E Z T I D G I L V E S R O
W Q Y P E V P B G E Z S X C A Q W G I O
V Õ I L E I B X K S Õ I D A B D F E S K
P Z L Y A E M O G U P A W Z D U A L E S
S T S J N P T A P J N W F Q A C E K B C
loeb sõidab vaatab mängib hüppab
roomab kirjutab peseb uriseb näub
ilves kodu tool laps ema
isa laud kool võileib raam
pilt pliiats maja