pähe tulevad asjad

Share

Instructions | Edit | Answer Key

X I S J B D T P O N I L O O K
J O U I M E M B I V B D L B B
I V A I D C J A K A P V M R I
O Q D L J Y M P T Q W S Z J O
F S Q C K D N I U N B F L B M
Y W D T I N Z P A M H Q L P L
E E N U B O H A L H F P P C P
I T B K A S S R E C M P T I E
H D E H E L K K I C Q P V O F
G R K U W Q O O A I P Ä Ä D E
X Q U W X D M O P K S U U K I
R I N O A O M K M N S E N Ä J
K O O L I A L G U S K O E R L
V R V Ä R V I L I N E N C U R
T E L E H F O N O S Õ B R A D
lehed värviline koolialgus sõbrad kuusk
komm kass koer piparkook jänes
aipääd kool telehfon hobune poni