Jõulud

Share

Instructions | Edit | Answer Key

J H L E I Z K H Y Y G F K Y C
O W E F O I U G H K T L E T B
N Q A X R A S B W F D I L R Z
G R K Z X U E C S O U K G D S
C A C N N P D U M V T J U B L
C Z C K D V E I J D N J T J U
U K F Q N Z H S T W H N A V U
P T A I L C T U J Ä Ä L M I M
Y B V F U J E T Y A Y U I W E
T E Q Y M Õ D A S Q U M N T M
C M V Z E U G D Z K W E E L E
U L P S L L T A P F O S G Y M
L U M I O U V S X B T Õ S I K
B U Z I S D P A A J H D I J E
U S K U S E D B B D K A G V O
lumi jää lumesõda luumemem kusedehted
lumeloss kused uisutadasab jõulud kelgutamine