Sveta Luca

Share

Instructions | Edit | Answer Key

L B V U M T Y L L L D H L M H
X M Y N W Q A T N X E U Y G R
D D I X A R X R J L C V E Q A
Z O J Z L R D L E A M F V R T
S H B V E T S E A N I R T C A
B K A S J G T B A D E X I V R
M E N V N L H N Z Y Y D Q P A
U A E E A G E B Q D U I F A H
M O M T J M N G Z L Y I A F B
N J I A I A N A J A B M O N X
R X R T S X Ž A C C G P N F I
O N V U Y I Q L V E B W P E X
Z L W F T J Z T E U H Y B G D
T E X O A C I N T I T Š A Z K
P Z V G E J N A V I S I P A Z
žito zapisivanje vrimena sveta Luca
trinaest cidulja sijanje zaštitnica ratara
imena