Loomad

Share

Instructions | Edit | Answer Key

O I S L D Q V E E L E N D L A N E O I U
P Ä H K L I N Ä P P H D A T M H P C W H
V O N D A T R A Y W D X X C S I R M G R
V E S I R O T T L C Z Y K Y P J N M P E
K K A R I H I I R F R M Q A L C S K U D
Y Q P Y K D X E Z U D E D B Y T R I N Õ
N A Õ N A H K H I I R T I R U B M W A P
I H H T G U U E M E T S N U G I S M H R
I O J P I Y R Z R A V - U C Q S R U I I
D U A E S V U B E P I K Y W Z J O T R I
U R N G S G H V G B V A H U C N M T V H
U A A R T O I A Ä Z D R X R M Z T G N I
R K H L E R I L M N D I M E T S K I T S
U N K S M A R G A N W H N Y C P F M N I
H U H T P V L E E T H I I R V G S T A P
I U I I T H G J V E S I M U T T N B A F
I R I R Y F D Ä Y S E R W G C P I Q R H
R P R G G T X N L E N D O R A V R S I M
E W T A Z G W E S K H S Q H J W K B T A
L S I L H L U S R F S D I V S S M E S T
karihiir Lagrits Leethiir Lendorav Mets-karihiir
Metskits Metsnugis Metssiga Mink Mutt
Mäger Naarits Niiduuruhiir Nirk Ondatra
Orav nahkhiir Pisihiir Pruunkaru Punahirv
Põder Põhjanahkhiir uruhiir Pähklinäpp Valgejänes
Veelendlane Vesimutt Vesirott