ISADEPÄEV123 R.PÄRS 3.B

Share

Instructions | Edit | Answer Key

D B S Y J B X P I J R Õ Õ M U S L I A V
J X S R W D K H E C J W Q L C D B D Z S
L I Q U Q U V T E I N E P Ü H A P Ä E V
I I I C C Y D M P A Y Y V J M P N D I F
L C L Z Y E F W X W X D L I Y C O A K P
L B N J Z I J D R L E I S O P D W T N A
E A N G S O W V U K B S N U F F E S Z N
D G D L W O E J C A D L J L R P M B M Y
A H O G T O Q Z A A E Z A Y R E B V S R
E Q B B P K H N Y R M X A E E M E V S A
Y W F I S A L Z B T P P N W E P R R L H
F S N D N M A K K X E E G X P E T N P A
J W O F G I S A D E P Ä E V K R W W P T
T D T A G X U U Z C F C J K I E P V U Q
J O S P Q E F Z Z Z R T K E N K G C F J
F A P M M W I H L G O Z Q J G O Z Y L E
K W K P M L S B S H P U W G I N W K U T
K R I N G E L A W K A Y J D T D I N F O
W B H X L F E G M Z C Z Y B U S A T W R
I L U S P Ä E V K I H G G E S S J N U T
ISA ISADEPÄEV KINGITUS TORT LILLED
KRINGEL TEINEPÜHAPÄEV ILUSPÄEV PEREKOND RAHA
KAART RÕÕMUS NOWEMBER