Emadepäev(evamia)

Share

Instructions | Edit | Answer Key

W F Q I L N X N I D Z X H E E A L H R M
Z Z S V W H S N F E O K E W G R T U U G
Q Z S S N B X I O V X T K K Z M V Y Q M
S E U L F V Y O P Z D U A R V A I P Q P
T Q T D Y B Y F Z S J M L K S S V V T E
M A I K U U F C Y S W X L N Q T Z N Y T
H N G D I G V Q C Y L J I C D U E F U J
L K N N C D T X T L D F S F W S Z R T G
T E I N E P A R I M P Ä E V P X I H K H
T A K T Z I B T N I U A M D J W I F B Q
E D F M U D Z N T L M D A S R D Y V P U
T Y W J M N X Z L G B O C Y Y B Z M J D
C X W C N T V R N O P U A V H I M V A X
F P I L F P J I T J N H K S M O J L T U
P S Y C E D L R C S C I H P Y Q Z M E E
P O L E V A J A T Ö Ö L K Ä I A Q G S I
C Y C C U R K Z O V I I N K H V K E O Q
T X Y J H C U E H R H L Y D C K Z M T F
E A R M A S T A N S I N D E M M E I V J
T N B B Q G W M T K E X I J L A X G R U
kallisema teineparimpäev polevajatöölkäia kingitus armastus
armastansindemme maikuu