Isadepäeva kontsert

Share

Instructions | Edit | Answer Key

L K A U N I S T U S E D I
A O H R H L T G X C B P C
U N U I J N L N L J V F U
L T M U D I L A S K O O R
M S R T H I K T Y R Q D A
I E W X G S R B T U Y F J
N R I Q H A N M O P H N T
E T Z P I D U S T U S L J
W Q N O V E M B E R E X W
J K D W V P V A N A I S A
Q J J H I Ä K Q X S B Q H
X A M L V E O L E O O H S
E K A T Q V G U W A P J X
ISADEPÄEV KONTSERT MUDILASKOOR LAULMINE NOVEMBER
VANAISA PIDUSTUS KAUNISTUSED