Hobuse nimi

Share

Instructions | Edit | Answer Key

U F F C B A K T S I I S L P D
H I N I I N E E J F C H A I A
E K S T S E L L E N T S M I M
W P F K T O Q T M P G K I B U
S M Q J B O Q W D Q F U S U S
S Ö T Ä R P E N T I N B O P U
E T U R N I G F K U E J P I A
L Z P X T U I T E W X A B G L
A B A N S M H A B V P S T I G
K C T E L E G R A A F M F W X
piibupigi oopium tärpentin hiniin kubjas
ekstsellents aktsiis posima telegraaf lausuma
kaless tömp