srednji vijek balkan 1

Share

Instructions | Edit | Answer Key

O O V T S N E T Š E V S U X P G H Q I C
F V U R T M C I G R A D O V I N K B Z T
V T X A I O W W V K I X M M B U N Y M C
T T O M N Ć F V Ć O E C J L A R K H F Y
R R W L H Y I G I X T K N S V R Z N L A
K A P S K P T R R L Z E K A A X E Q M C
B O Š I E S V O I D L U M N R H N F E A
S N R K M L U Š I L P T J K S F K Y T T
K L O U A I J T C D O S O M K T U R O B
R L V G Š Z R A A H K H M M A N Z S D O
S J T L X K K J C A P L E M I Ć I F I S
T O S A D P A E S I U T U T D S J Q J A
I A R T Q K A R A N T A N I J A L H E N
O J A I C J S S I O R Z T J C F I A G Ć
N L Č N M K L K I I E J D K R M R V V I
I K O I H I R A M T H I C L A D U E F C
C U T C I G Š I A R U R E E Z W Z Z Z A
A D S A V M T E J I L A T I V E D U J L
Q G E J P O L C R J L V B S L C K T J A
J O A B H Y Y K C K Z A Y C S N H M W C
karantanija franci borut hotimir bavarska
metodije ćirilo kranjska koruška štajerska
avari ljudevit trpimir knez kralj
tomislav krešimir krstionica duklja zeta
raška kmetovi seljaci feudalci plemići
sveštenstvo gradovi stočarstvo ćiriica bosanćica
latinica