ORGAN TUMBUHAN

Share

Instructions | Edit | Answer Key

S I R G Y W T K F L F W I S Q L T U Q Q
U Z O O G X F A L Q Q N T J O K L M U Z
H I X E G G Y G E N E R A T I F D C E V
V S V X G R N L H A U S T O R I U M E K
Y C S A T B U Z E Y I P Y U Y Y V V M E
D I K O T I L I S M Q K T M D A B U A H
D X F F U O U T V I O D L B A D F V S M
G X T T N O X Q J K L Y M I I A W N R K
K C U K G L B I T D C I O I K U I N G M
E A B H G Q E Y X M E V N F T N R Q H H
L U A F A D N M I C M C O I G E L A W K
O B R W N E A P Z W U M K T M C Y B I T
P N E D G D N C M Q G A O A B L A K A R
A M S P V D G G F I Y H T T I B S P X P
K E U S N W S N E V M K I E J B B K C U
Y J G H H V A A H K R O L G I E U M Q T
F L O E M N R T Z T F T H E P B L N R I
G K O B I Z I A R V J A I V E J R D G K
A L D I R K H B I J W A Z F P Y W P P A
A Y S D V Y B X M P Y Y N A N I X L E I
AKAR BATANG DAUN BUNGA BUAH
BIJI XYLEM FLOEM PUTIK BENANGSARI
MAHKOTA KELOPAK MONOKOTIL DIKOTIL SERABUT
TUNGGANG HAUSTORIUM VEGETATIF GENERATIF UMBI