Mis tunnid sul täna on?

Share

Instructions | Edit | Answer Key

L O O D U S Õ P E T U S J U S
Y U X A R A N S H D C Q V Z G
P N H U D T J H B N L M W F Z
G Z G X C V W P H J M P M I P
Z B P J C J M W V P A Z X L R
M U U S I K A A T U T B A K D
N J N V D Y G S B V E B W D V
H W G Z A R I G Z J M B Y H D
T Ö Ö Õ P E T U S Q A R R W X
P X P Q A C C T D G A T B Z U
D I G I Õ P E G U S T D C V Q
R B U S T L C A T Q I C X X B
K I R J A N D U S U K K M F M
V Z L V V I T N D B A O J S Q
K U N S T I Õ P E T U S R O Z
matemaatika tööõpetus kunstiõpetus loodusõpetus muusika
kirjandus digiõpe