Joonestame ja mõõdame

Share

Instructions | Edit | Answer Key

I U J C Y U R N H Z E V V F D
T Q T R P X D O U U H U N P F
P G Q F G H M Z Q L O P O I P
T G B K L F P P A Y Q Q C K P
D L K M P E G Y D L A F B K Q
I W N T A C J V P Y B O X U P
Z O E E N I M T Õ Õ M G Y S T
R A A S I R G L Õ I K A T A K
J O O N E S T A M I N E V V N
O V T N Q I W H R B K I I R U
I W N Z N H A R I L I K Z M P
J O O N L A U D I E W L Z Z S
M V T S L S V D X J X F I B T
O D E G D Z E G R I S J X V O
Q E Z E O T H Ä T P E Q V P O
joonlaud kiir harilik sirge otspunkt
mõõtmine sirglõik täht pikkus joonestamine