religija 1

Share

Instructions | Edit | Answer Key

L S P E F J I Q P Q L F M K G S L N G I
L R V F O R T I Z A V K R C M K D B L S
I J U G Q P O L I T E I Z A M Z E I J U
Y C E S E J M P R A Š T A N J E A E V S
Ž Y B Z C M O A Q H V J L X F G R D P N
I K R I Ž I N T F E V O K A O U A A K F
V A J V R U O R H Z U C K G S A L Z J N
O K A A O D T A F M J S A A P E P D I F
T U S T D K E Z T R E N L A S O Y S A B
P A N I D V I M S J I E P T K M P X U P
I N O K Ž A Z I O S M F I O W O B Đ F U
R W S A A J A Š R R Z N R P V L E L A T
A K T N M A M L D X A A U J N N T U C K
M H C Y I R Q J U T G M E A J H E J A T
I C U Q J V A A M X J D N E G F L Z U U
D D B M A J V N S F A I O R W R N R E N
A Z K N Z I O J J N T W I N I A F F A S
K Z Z H E O O E J S Z J O P N T M K D G
P Z G T K A C E I D E Y Y G R A I M V W
O N H R Z W G Z R H Z F W N E R R Q S Y
jerusalem isus palestina vid nauka
put istina život križ mjesec
monoteizam politeizam mudrost džamija sinagoga
crkva razmišljanje buđenje jasnost piramida
praštanje grijeh kazna raj rim
papa vatikan pokora ispovjedanje fratar