Emocije

Share

Instructions | Edit | Answer Key

M F G V L R W A C C G S N T M X E U G G
F X D Q B J C D G I B D A R F U Z M J J
B F N P V X U O W C D S W N U B U G Z U
I D A U W E P B A P M V Y P U I F Y X G
S H Z Q P W M P A Z E L I Đ U Z M M V E
Y M L W X P E R Z V V H E R A H R Z A R
X A R Y Y N T Q A I N N I V V Ž I J H D
S R N Q K C N B D U J X I M N A N Q A E
C S W T J N F I O E J S C J Z T U E I D
L R M X K F T G V I T D A P U Q D I Q R
H X P B L S D H O Y L Q T J P X D O N I
C A M Y X T S V L T F G L Y L Ž X L K A
A R I D O V M F J R E N P H A P C Q T F
U O S R E Ć A Q S C G K Z L O C S L D R
J M U Q E A Q Z T N S G O R P T H W R P
Y O K Z N B R A V P O S U Z A L A N Q G
Y B V B S N K V O Z T T E G U K R C Q N
Z U X I R A F B O I V W U L A K T R Q L
Q J D C S D J J I W Z T G M L H S R H K
C L D D L A W Z G A Đ E N J E N Q P T I
nada sreća zadovoljstvo ljubav uzbuđenje
ljutnja tuga zavist ljubomora mržnja
strah gađenje sram stid žalost