Leia 21 matemaatikaga seotud sõnad.

Share

Instructions | Edit | Answer Key

E Z X E Q N A J A D Y R X Z I W B L Z F
F L U S D U K I H Ü T Õ Õ M B S Z N R D
S K J O N P M L B M B L P N I Y J V E F
E U K O L M V E E R A N D R M R E Õ I S
Q Z W S K J O L G O I B K B U O W R P A
E A K H U K W U E L H E M U O I B R S K
C S O Q U O E J R A L J T O N S O A J U
J O E Q P L T R P Y S Z W U R U R N F H
D P A L . M X J J I F Z P W P D Ü D S A
I K M Y W N L M G Q B V O P T R M N I T
J I M Y B U F Z T I Q Z O G J Õ B I D T
J L U L U R S S P L M E L G O V E E L S
S Ü S J P K Y R C V A U E M H C R U A I
J K M T H F I L A T N R U M B W M N V R
V T O G D Z A H N L Z V C T Y V Õ R A O
G S E G Y I E Y P D A X S W U A Õ F O W
A I H K P G G N I R U D A L I J T Y C I
E R D V Ä H E N D A J A N G E Q A B T J
O M V Q L Q B F T Z U B S I T U R R O K
O J A G A T I S B N J V V O P C V N I H
sirkel võrrand muutuja summa korrutis
võrdus pool kolmveerand avaldis vähendaja
vahe jagatis mõõtühikud ümbermõõt pindala
ruut ristkülik kolmnurk ring risttahukas
kuup.