fordøyele

Share

Instructions | Edit | Answer Key

H O S M A G E S E K K E N Y G T
F A P E N D E T A R M E N V U O
W C Y R Z T Y K K T A R M E N L
Y Q T G N Æ R I N G U W F U Z I
U A T D S S P I S E R Ø R E T A
L Y X F K K T A R M T O T T E R
T U N G E A G G Z B H F A V L X
T Y N N T A R M E N W P C O O K
F O R D Ø Y E L S E S K A N A L
T E N N E R M U N N V J J Q O R
fordøyelseskanal munn spytt tunge tenner
spiserøret magesekken tynntarmen tarmtotter tykktarmen
endetarmen næring