pokarmowy

Share

Instructions | Edit | Answer Key

J E L I T O C I E N K I E
E G M K J X Z Ę B Y J T S
L P O K A R M I I H A P X
I E H C O I Q S S L M R U
T J E J Ę Z Y K L J A Z Q
O O U I W E H S T E U E Ż
G J R W P Q S T Q D S Ł O
R Y A P E E R I D Z T Y Ł
U C F K C Y V K D E N K Ą
B G B G I F A T M N A D D
E Q F O D B Y T N I C A E
P O Ż Y W I E N I E V R K
U Z H M G Ś L I N A Y J M
pokarm pożywienie jedzenie jamaustna język
zęby ślina przełyk żołądek jelitocienkie
jelitogrube odbytnica