Missugune?

Share

Instructions | Edit | Answer Key

P O S I T I I V N E N U A U B
S Õ N A K U U L E L I K K X S
J U U S T E G A S H A Y T S U
P H J E L H J I B E Y A I Õ M
N W N T O D E U F R F L I B Õ
O B Y P V T Z L U S Y A V R Õ
S P O R T L I K E S N H N A R
V A V H Y G K Y A D T K E L K
I L D P I K K A D E A E U I B
I T U M E D A T E L S T G K V
S R A H U L I K Z A Y S E A Ä
A T E N E R G I L I N E Y R I
K T A U S I N B W S Y M U A K
A Y F R E L P I K K M F E I E
S U Q S K J U U S T E G A W I
tark väike pikkade juustega rõõmus
sõbralik pikk viisakas usin tumedate
juustega energiline lahke rahulik laisk
heledate juustega aktiivne positiivne sõnakuulelik
sportlik