page-24

Share

Instructions | Edit | Answer Key

I N I C I Á L Y S P I S O V A T E L K Y K R Á S N O H O R S K É
C W Z M Z B N I N X Q Z I B D A K P V G H J L W E E N S D Z G G
C M D Q G P N N F N C S A Q M M X S T C O F H R C B C M H I A F
U X Q K Y N J J X O N K O I R Y J L Q Y J C Y Z B K A L O Z U D
K M O T Z E S R D T V Q B P B D K B G L B A T Y I F O A W D F K
A D S V V H U I X G V D A U Z N H X W J L F W Q D C T F S F W W
P U W V A O I C Y Q E H P R B W G B J C B F P V W C Y E S O H F
X O T Z Z D E C F D M R G Z V F H A B K H M X H Q F D T Z V N C
L N T M I K G E J O W K D H R B N W X M J P N M X X R T T G G P
F O V Y M I Y Y B O C K D H H P A U L H T I D M E U H F L Y I H
F D P P O Z D R A V P Ř I O D C H O D U V H U Z U R A R W F A J
O S O L Q N B B I N D R Q A Z T P G A P X A J W S H Z Y G X W C
Q U G J J E I W K V F L B G J E T A N U W D Z E R Z H U E E F O
K R L R T T A J E N K A Z V T P K K Q C F D B B Y X F O L T O R
G F F E Q P A B I T K Z Z E G Z J V Q F B Q N B P C R A Y U Z I
Z I V Q X G C C O P Y U G F B R D U M E F Z K C G I H V Q L C N
M L U C J K O E C T Y L U B N H C E O X L R G Q G F Y D D Q U T
H L S Z N A Č K A M E T R U D D T Y T L A C Q P N K S R S E S H
Z Y N A M Y Z X B K I G X A B U E Y S U E M T J B Y B G A Y D J
O C F Q M H U D F V P Q J O E C B W Q H P O R Y U N N B W Q V W
N D W E K H V E K X F S T N K I W Z I C N U U S P Z Y A F H B N
S P L Ý V A V Ý Š A T Y U G P X Y X Z Y M M H T U U K B X U R E
Pozdravpřiodchodu Tajenka Boty Splývavýšat IniciályspisovatelkyKrásnohorské
Značkametru