page-24

Share

Instructions | Edit | Answer Key

O B Z D T H Z Z V I M B X U C P Y K L C T R Y I Y S A N H N F W
I N I C I Á L Y S P I S O V A T E L K Y K R Á S N O H O R S K É
U R S O H D P K K H J D R U R T I K W K N G V V S D P Z Y I A H
A X F Q Q O L D Q I Y O U R E D M J H I K V M Q W U A V K J B G
Q B I N K S Q V Y Z P V G C N F I R Y S B F C T I G F U W W A X
X Y R H U S W E V J V S C H M Q P K F R Y O Z U K H G X W R U B
Z A T P G N B L J S W M A L C D K G S B P E D O W Q Z K N V C I
T J P X G G O I V D A V E V M J D W Q T N O M A K M D E H P C D
W G G T A E C O C Z W V D K S H J W L N B B B V X O F H O D S J
X G K O L O J Z V M K J D W Y D B O Q Y J C L F A J V R A P C Y
F I B M N E A Q I C O J S V V Y F T N F V J I I E M G V L A R E
H U O L T B K Q B B P I H F X S M Z A E C R S V N L L Ý Y P W I
D L T Y X N Q G P L D G O H G V X O K T H V G N R P V K K T W S
B U Y H O X W R F P A A Y B E L X T L V Y S U I I A P D X X Z T
I T E S X B O O L M P H I G O O F I K C Q F X B V H M K A G V V
S G R H W R U H C M Q V J I Z E G E A J I B V Ý P Y Z R K C N Y
Z N A Č K A M E T R U P V V Q S L I P X N A Š I Q I V J K I N I
M T T I M X E Q R Z D U I Q X J C L P M Z A X E C F T C E R E G
L H O I V M V U R S P I R H P U W I U Z T S U Z B D V M X C E O
P O Z D R A V P Ř I O D C H O D U T A J E N K A E Y G I O C L G
W I V B B D C P X G V D D L O G C V P F R G O F A Y L B E X H U
G R B N T D G M P I X K H R V O A Y E D V P W V F N F Y F E Q P
W S K B U U Z T S I H J X G H I L Z R K E S Y M P I U O Q T Q B
H Q Q K X K B I L L E R V M F Z L C W B F N C L N P V F X T V A
J X X F F M W C P R F L N U B V B V Q W J J D H U A X U V C E S
Pozdravpřiodchodu Tajenka Boty Splývavýšat IniciályspisovatelkyKrásnohorské
Značkametru