page-19

Share

Instructions | Edit | Answer Key

V Y R O B E N Á Z K O V U P R A I B Z K F B
S M M K X L N K U G N I Y Z Q G V V Y U M N
W B W Y A J G K R K S C G I C D K K G Z Z X
T I W S D F H D Ý M K M G M N C P W L N Z T
B O W A C Í R K E V N Í S T A V B A G C Q T
K G L K D K L U G C J B K N M R U V N Č V N
D R Z Y H M O Q K I W O L Z V W X P Z Á U A
C A B T M B J R Y J I G L H V A K G O S J W
E F T D X B R O T U S C Y K M C W Y Q T B Z
Y N M I R J C Q I U R W U X R A D M I O P E
N M J F P Z K A C N E R O V N Á A M X B O M
B L N L F S G G E E P L E X K T H V O I K N
Č L O V Ě K Š I J Í C Í O B L E K Y Z L O R
P R O N I K A V Ý H L A S B I F L X A Í L G
O S V Ě Ž U J Í C Í N Á P O J Y K L P S O G
L Q T O X J I C Z J O J U U C W F Q Y K K G
R R Z S K T J D K T L O C E P J Q B K F R Z
R S Z G C J S K T M R R K S I I E M I I R H
V O X J V Y H T W P F G C J U E K Z Z P B I
P O L S K É M Ě S T O F N P P R O D E J N A
W V J G E C O M U A Y I N S A M E C K O Z Y
S C K F E G Y S G K P G J B E O J C D O W E
Prodejna Částobilí Kytice Pronikavýhlas Církevnístavba
Nerovná Vyrobenázkovu Polskéměsto Okolo Člověkšijícíobleky
Biograf Sameckozy Dým Osvěžujícínápoj