page-19

Share

Instructions | Edit | Answer Key

Y Z S A M E C K O Z Y M N C V C T Q G F O T
Č P E K H I Z B C H P D G G Z N C E Z K V V
L L R S V P G D R J P V R T D I H N O L U S
O E O O S D T A W X W G K P V W P L W B Y L
V N D K N D F L I Q B Z B I Y T O U M I H T
Ě E P P B I K R C P G V S D R P A P E I C J
K X Y G K N K J Y Q T X N I O K K R O M Í G
Š X F R Y M M A Y S L C Y F B Q K U S X R R
I X N Y Z M X H V N M Q O O E L X A V N K A
J C Q A J V X U C Ý T O B W N B U H Ě W E O
Í X V S W H L U Y S H O R A Á I Z T Ž Y V B
C T D X K Y T I C E K L Z Q Z O P P U P N I
Í Q O H Y H V O L O J L A V K G H E J Z Í L
O S U X O W M G W G M P L S O R A A Í O S Í
B H D Ý M C P S M D S Č T N V A A J C W T N
L X H T G I R S N J X Á D V U F Z D Í D A W
E K I I P Z O C W Q M S Q B N U X W N L V B
K G Y E I V D J W N C T N E R O V N Á B B Q
Y W N U R H E P O L S K É M Ě S T O P C A P
E N J D U C J E P B R C Y F L N R V O F K E
T X I G O F N O H M D R C Q W F P E J U T L
F Q T P O Y A U D O H R G N S I M R W B E X
Prodejna Část obilí Kytice Pronikavýhlas
Církevnístavba Nerovná Vyrobenázkovu Polskéměsto Okolo
Člověkšijícíobleky Biograf Sameckozy Dým Osvěžujícínápoj