skjelettet

Share

Instructions | Edit | Answer Key

R Y G G R A D E N F K Z H C G
T O M M E L F I N G E R C Z I
S I C B J C U P Y K B S N T T
Y R A O D X D L L U N G E N E
B R Y S T K A S S E N R E C A
E G C Z M P H J E R T E T Y C
P V W M U S K L E R I Z B P T
S K J E L E T T I V R H A C K
W L K P S O B R Y S T B E I N
B P J L E G G B E I N E T S O
C W E M D R A R L X L G I E K
N B V X K R A G E B E I N N L
C L E R I B B E I N L Q C E E
H O D E S K A L L E N T L R R
E M W J V J O K R A N I E T H
brystbein brystkassen hjertet hodeskallen kraniet
kjeve knokler kragebein leggbeinet lungene
muskler ribbein ryggraden sener skjelett
tommelfinger