epoka brązu 1

Share

Instructions | Edit | Answer Key

N A C Z Y N I A G L I N I A N E F
X M C U S M W E Ł N A O W C Z A M
Z Q W B I Ż U T E R I A M N T H I
N O Ż E B I X M C R T P W H P Z E
G E O T O S P H K L Z E Ł S D U C
O H N A G C V W T V P F A M E I Z
S F D O A T O V G U L N D F E G E
P K R O C Y F N P N H B Z I Q N Q
O N W O I D R E W N O E A E B A F
D S U S Z O N E R Y B Y J W I R U
A K U R H A N Y S K A R B Y E Z T
R O E X I L I P I Y A X G I D Ę R
S F O R M Y D O W Y T O P U N D A
T A A B P G Y U Z A O D S S I Z O
W X W E A G H Q B P G Y U R M I S
O H A N D E L W Y M I E N N Y A P
N O R T P A V Q C W Ó D Z J T C E
bogaci biedni gospodarstwo wódz władza
handelwymienny formydowytopu narzędzia drewno futra
suszoneryby wełnaowcza kurhany skarby biżuteria
miecze noże naczyniagliniane