religija

Share

Instructions | Edit | Answer Key

Q O V Z E A Č I R P J E R U S A L E M V
C O H U O A N W U L S K W Y R L Z J M P
V U P A A G M Z J M A V B S R C A I W B
Q P R A V D A Z J H U J F Q U R V D P Q
L P Q D E R A M A Z A N I C Z B K U A P
M O A R E J V K A Z N A B L P Z R U K Z
X S L C V M I L O S T U J O B Q C D A E
U L C S K C M O L I T V A D P I A V O R
M A D A R G A N M L G R X R Ž R B K J O
G N T I K Q O S X U C Y A F E A W G J P
J I B U D I Z A M B D Z X Ž V E M N D K
E K S E C X H I U V N R L R S H G I U J
B R B I I G W D J I E J O V T J W I J N
K U A N Q C U E K I I S Y S T Q M N D A
O T H M S Ć R J L V T O K U T T K P Z K
U Z S B N N F E O Đ A V O L I D V N T T
C P A O O L Đ S N P F N Z I A V B F F Z
B S S S L D T K C O Y O B J A V A L X X
X T T U N I Z Q E S N Q T J Q I L L Z O
S V R A F L M B G T E O Q K J W I F S D
poslanik biblija objava ramazan post
molitva džamija vjera pravda budizam
crkva porez budućnost milost priča
milost darežljivost praznik nagrada vjernost
mudrost kazna raj pakao andđeli
đavoli jerusalem