ponavljanje

Share

Instructions | Edit | Answer Key

Y K S I D O V Z I O R P U L O P L D J F I K G M V
A D Y N Q U M W K M Z R E R X U W L A R E N E H M
G A T M I K R O B N I O I A R W I F I T J O R D U
Ž L T T T P R T C A U P H M F M N M R P N U G K T
Z I R S G O A Y B A X A O T E B A F E M A C A V F
I W T Q A R S Y Y O F G A N I J S K T E R S R I F
J Q K A T R J U D L A A E W V K A X S O I Q E N E
D R D S R F A Z C D V T O K S S L F I S V B T L R
B B P I S I Q J J C K O J J K E E Y L A R C A A M
R U F P H M C G L E O R F X J Ć M W N L E M C T E
S Q H U S I F E Y U O C B Z D R Q L H M Z E O R N
R M B A C C U A I C V T O X N V A T K O N S W O T
Z E H Q Z J P E U F B I J I Y O T Y V N O O V M O
I G T P N E X M Z E J A R Y D P S P A E K V O E R
N Z L V K C A L K O H O L K F E H O S L W Z Ć R H
B H A J I C A Z I L I R E T S C P S A L V X E P X
O F S M P S E C P I N B O R E A G T C A K J H T S
R A L L E I S B E L K M F J F O C M T U P M F C W
E S U L L I G R E P S A J J N V C O J R Q Q N Z V
A R Z H G F G G K K D T P A S T E R I Z A C I J A
N C V L B V I V N I J N L M C Y R T X A O P K X M
A E V G E N A R H E J N E R A V K A K T P N T L B
R G S L K S W R K F Q C Z Z O J U L Z L Z L G V H
Q R E T C A B O L Y P M A C O G L N L A U V U Z Y
S K U I B V K V S M X D P E P M J I C M F F P P M
povrće žitarice mucor listeria pediococcus
voće premortalni salmonella klebsiella meso
kvasci postmortalni aspergillus pulpa poluproizvodi
scp aerobni anaerobni mikrobni ocat
kvasac alkohol melasa supstrat fermentor
propagator krivuljarasta konzerviranje kvarenjehrane campylobacter
sterilizacija pasterizacija